Skip to content
EUSL Logo

World Social Label Business Care to Change the World

The for-profit department for the implementation of associated concepts

Launched in autumn 2023 and winter 2024

EUSL Logo

WOSL Business- Introduktion

EUSL Business är European Social Labels egna produktion av verksamheter. Här i verksamhetsfabriken skapas verksamheter som genomsyras av de värderingar som tagits fram vilka alla handlar om jämställdhet, tolerans, mångfald och ansvar. EUSL Cores verksamheter leder an och visar vägen för andra företag inom samma branscher gällande hur man gör det lönsamt att hjälpa någon annan. Exempelvis när EUSL Bonjour Bostadsförmedling anlitas och förmedlar en bostad går en del av arvodet till vår stiftelse EUSL Foundation och sedan vidare ut i samhället. Vi vet att det uppskattas av både kunder och samhälle och genererar fler affärer. 

EUSL Business handlar även om att göra saker som vi själva vill göra. Så länge det uppfyller våra kriterier av socialt ansvarstagande så ska vi kunna se till att verkställa verksamheten också. EUSL Business är den tredje offentliga divisionen under European Social Label och tillsammans med EUSL Gruppen och EUSL Sverige bildar det en helhet som få andra kan matcha. 

eusl-logo-2-1024x916

Other four top organizations for a range of complete community functions

World Social Label 

If integration in society is to be improved, new tools must be created. It is no longer possible to continue on the same track and expect a different outcome. The World Social Label works to make it attractive for mainly small and medium-sized companies to work with marginalized people.

World Social Label Charity

The surplus from World Social Label, Trade and Core is donated to the World Social Label Charity, which in turn carries out what are called social initiatives in society. These efforts are defined and determined by the members associated with World Social Label. We call it Charity as a business, CaaB.

World Social Label Trade

One world, one people but so many invisible borders and barriers to cross. Transnational trade and transnational relations are no exception and within World Social Label Trade everything that is cross-border is handled for members of World Social Label.

World Future Label

One world, one people but so many invisible borders and barriers to cross. Transnational trade and transnational relations are no exception and within World Social Label Trade everything that is cross-border is handled for members of World Social Label.

EUSL Logo

WOSL Business- konceptfabrikerna

See what we create in our workshop. It's everything from personal assistance to IT, bicycles and real estate. Nothing is forbidden as long as we can help someone else at the same time. Profitability through charity is the key to solving Sweden's and Europe's integration challenges in society. Here we create companies for both services and products in all conceivable industries. We are not afraid to try something new and love a good challenge. 

Contact Us

We always want to hear from you! Praise, criticism, suggestions, comments, no matter what, are equally welcome. Contact us via email, phone or why not send us a message directly via the website?